Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Ezera prospekts 15, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Ezera prospekts 15, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
178/19 21.06.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-91/19-06-21
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-91/19-06-21
Ievietots: 22.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 21.06.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 21.06.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1891