Būvniecības ieceres iesniegums
Elektronisko sakaru tornis, Garā Jūdze 37, "Dumbrāji", Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Elektronisko sakaru tornis, Garā Jūdze 37, "Dumbrāji", Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
153/19 06.06.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-76/19-06-06
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-76/19-06-13
Ievietots: 13.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Publiskā apspriešana no 2019. gada 16. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta 2019-07-26
Būvvaldes lēmums https://garkalne.lv/buvvalde/l/1574263308.pdf

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1880