Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Mazā Vaivaru iela 1, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Mazā Vaivaru iela 1, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
187/19 08.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-94/19-07-08
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-94/19-07-08
Ievietots: 08.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 08.07.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 11.07.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1878