Būvniecības ieceres iesniegums
Saimniecības ēkas, Skuju iela 14, Priedkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Saimniecības ēkas, Skuju iela 14, Priedkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
227/19-08-06
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-117/19-08-06
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-117/19-08-06
Ievietots: 06.08.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 08.08.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 21.08.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1871