Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmāja, Ērgļu iela 14, Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmāja, Ērgļu iela 14, Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
166/19 13.06.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-84/19-06-13
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-84/19-06-13
Ievietots: 20.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1867