Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Ādažu iela 91, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Ādažu iela 91, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
437/17 28.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-179/17-12-28
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-179/17-12-28
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 05.03.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 12.03.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1294