Būvniecības ieceres iesniegums
Viesnīcas un viesu mājas jaunbūve, Ropažu iela 14, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Viesnīcas un viesu mājas jaunbūve, Ropažu iela 14, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
8/18 12.01.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-6/18-01-12; B-5/18-01-12
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-6/18-01-22; B-5/18-01-22
Ievietots: 22.01.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1290