Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve, Kraujas iela 10, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve, Kraujas iela 10, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
373/17 26.10.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 26.10.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 30.08.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1277