Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Māras iela 33, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Māras iela 33, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
404/17 04.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-169/17-12-05
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-169/17-12-07
Ievietots: 07.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 03.09.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 01.10.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1251