Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Lāču iela 14, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Lāču iela 14, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
423/17 12.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 12.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 19.12.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts