Būvniecības ieceres iesniegums
Sadales gāzesvads, Lāču iela, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Sadales gāzesvads, Lāču iela, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
1/18 04.01.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-1/17-01-04
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-1/17-01-04
Ievietots: 04.01.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 09.01.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 09.01.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts