Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Laivu iela 10, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Laivu iela 10, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
439/17 28.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-128-1/17-12-28
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu