Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā ēka ar darbnīcu, Sila iela 20A, Langstiņi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā ēka ar darbnīcu, Sila iela 20A, Langstiņi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
3/18 08.01.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-2/18-01-08
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-2/18-01-08
Ievietots: 08.01.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu