Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā ēka ar darbnīcu, Sila iela 20A, Langstiņi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā ēka ar darbnīcu, Sila iela 20A, Langstiņi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
3/18 08.01.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-2/18-01-08
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-2/18-01-08
Ievietots: 08.01.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts