Būvniecības ieceres iesniegums
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas, torņa demontāža, "Upesciema attīrīšanas iekārtas", Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas, torņa demontāža, "Upesciema attīrīšanas iekārtas", Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Nojaukšana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
421/17 11.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-172/17-12-11
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-172/17-12-14
Ievietots: 14.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 11.12.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 14.12.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts