Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Mārsilu iela 28, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Mārsilu iela 28, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
435/17 21.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-177/17-12-21
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-177/17-12-21
Ievietots: 21.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu