Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Tallinas iela 17, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Tallinas iela 17, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
424/17 14.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-174/17-12-14
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-174/17-12-14
Ievietots: 14.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 14.12.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 18.12.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu