Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Sofijas iela 15, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Sofijas iela 15, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
422/17 12.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-173/17 12.12.2017
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-173/17 12.12.2017
Ievietots: 12.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 12.02.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 19.02.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts