Būvniecības ieceres iesniegums
Ēkas nojaukšanas projekts , "Vecliepiņas", Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ēkas nojaukšanas projekts , "Vecliepiņas", Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Nojaukšana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
394/17 16.11.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 16.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts