Būvniecības ieceres iesniegums
Ēkas nojaukšanas projekts , "Vecliepiņas", Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ēkas nojaukšanas projekts , "Vecliepiņas", Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Nojaukšana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
394/17 16.11.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 16.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu