Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas pārbūves, garāžas, lapenes un nojumes izmaiņu projekts, Liedaga iela 20, Priedkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas pārbūves, garāžas, lapenes un nojumes izmaiņu projekts, Liedaga iela 20, Priedkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Saskaņots
Akcepta numurs
un datums
pie 173/15 02.07.2015
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 13.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts