Būvvaldes lēmumu arhīvs (2008-2014)

Būvniecības ieceres iesniegumi
• Saņemtie būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas: 2014 | 2013
• Saņemtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi un pieņemtie lēmumi:
2014 | 2013


Par zemes gabala atsavināšanu (2014-12-18)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-12-10)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2014-12-04)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Sunīšu ciemā (2014-11-10)

Par detālplānojuma „Galotnes” Upesciemā atcelšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Zvaigznīši” Baltezerā izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Mazā Lapu iela” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un „Zālīši”” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par saistošo noteikumu pieņemšanu (2014-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-10-31)

Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2014-10-30)

Par zemes starpgabala atsavināšanu Berģos (2014-10-07)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-10-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-24)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-09-23)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-17)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-15)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-05)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-28)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā (2014-08-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē (2014-08-05)

Akceptētie būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas (2014-07-18)

Akceptētie būvprojekti (2014-06-17)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-06-13)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2014-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Sunīšos (2014-06-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-05-21)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Upesciemā (2014-05-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Berģu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Langstiņu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-04-16)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-04-15)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Upesciemā (2014-04-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-04-04)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-03-25)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Upesciemā (2014-03-18)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-03-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-03-07)

Akceptētie būvprojekti (2014-03-03)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-02-05)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā (2014-01-31)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-01-31)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-01-28)

Informatīvais ziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam un attīstības programmu 2013.-2019. gadam (2014-01-27)

Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 26 izdošanu (2014-01-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-01-02)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2013-12-01)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-29)

Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam galīgo redakciju (2013-11-26)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-07)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2013-10-22)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2013-10-15)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā (2013-10-15)

Akceptētie būvprojekti (2013-10-02)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-24)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2013-09-23)

Aptauja par zemes gabala nodošanu nomā (2013-09-20)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-18)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-09-13)

Aptauja par mikroautobusa maršruta galapunktiem (2013-09-04)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2013-08-27)

1. redakcija Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam un Vides pārskatam (2013-07-29)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu (2013-07-18)

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijas Berģos publiskā apspriešana (2013-07-09)

Noslēgusies aptauja – ideju konkurss „Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” (2013-06-16)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2013-05-07)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Iedzīvotāju aptauja par ideju konkursa „Ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos (2013-03-26)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģos (2013-03-20)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2013-02-25)

Atklāts skiču konkurss: Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija (2013-02-15)

Aptauja – ideju konkurss: Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos (2013-02-15)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-02-06)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2012-12-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-12-11)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-11-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-10-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-07)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2012-08-20)

Paziņojumi par detālplānojumiem (2012-08-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-01)

Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecības publiskā apspriešana (2012-07-26)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-07-04)

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Upesciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2012-06-08)

AP un TP izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem (2012-06-05)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-06-04)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-05-28)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Bukulti (2012-05-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu ciemā „Baltezers” (2012-05-09)

Izsniegtās būvatļaujas (2012-04-24)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2012-04-23)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-04-19)

Par detālplānojumu „Līgotnes”, „Zemzari” ciemā Bukulti (2012-04-19)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-04-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-03-04)

Informācija par Garkalnes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes tematisko darba grupu – ideju darbnīcu sanāksmēm (2012-03-01)

Aptauja par Garkalnes novada attīstības programmu (2012-02-26)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2012-02-20)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu ciemā „Baltezers” (2012-02-03)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-02-01)

Par detālplānojumu apstiprināšanu ar Garkalnes novada Domes saistošajiem noteikumiem (2012-01-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-01-09)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā ainavu arhitektūras metu konkursa “Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” vislabāko priekšlikumu (2011-12-20)

Dzīve uz ūdens... romantiski? (2011-12-19)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-12-12)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Berģi (2011-12-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2011-12-06)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2011-11-30)

Jautājumi/Atbildes par ainavu arhitektūras metu konkursu „Priežu mežs „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-11-29)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2011-11-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-11-04)

Uzaicinājums ideju konkursa „Priežu mežs „Takas” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” dalībniekiem uz tikšanos (2011-11-01)

Bukultu maģistrāle (2011-10-25)

Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-10-17)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2011-10-10)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-10-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-10-03)

LMT bāzes stacijas būvniecības ieceres publiska apspriešana (2011-09-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-09-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-09-04)

Gājēju pārejas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-08-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-08-03)

Trīs sporta laukumu būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-07-22)

Detālplānojumu izstrāde (2011-07-18)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-07-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-06-02)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana (2011-05-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-05-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-04-04)

Detālplānojumu apstiprināšana un grozījumi (2011-03-31)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-03-07)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana (2011-02-23)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-02-17)

Par detālplānojumu ciemā „Amatnieki” (2011-02-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-01-17)

Paziņojums par teritorijas Rīgā, Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu (2010-12-28)

Par detālplānojumu Upesciemā (2010-12-27)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-10-22)

Parka Saulstaru ielā 2, Bukultos labiekārtojuma priekšlikuma sabiedriskā apspriešana turpinās (2010-09-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-09-11)

Cirsmas izsole (2010-09-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-08-25)

Parka labiekārtojuma priekšlikums – sabiedriskā apspriešana (2010-08-19)

Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2010-08-12)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu (2010-06-09)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2010-05-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā (2010-04-13)

Par detālplānojumu Skuķīšu un Bukultu ciemā (2010-04-07)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-03-19)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2010-03-11)

Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu (2010-02-18)

Par detālplānojuma „Ruduļi”, „Mirdzas”, „Asni” apstiprināšanu (2010-02-11)

Par teritorijas plānojumu (2010-01-16)

Par detālplānojuma uzsākšanu (2009-12-15)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-10-05)

Jaunais Garkalnes novada teritorijas plānojums apstājies (2009-09-01)

Par Rīgas aglomerācijas trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu (2009-06-05)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-05-12)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu (2009-02-13)

Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem (2008-12-22)

Prasības būvatļaujas saņemšanai (2008-09-22)

Informācija par trokšņa stratēģisko karti (2008-02-22)

Garkalnes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (2008-02-20)

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Piektdiena, 27. aprīlis
Ropažu un Garkalnes pārnovadu uzņēmēju diena “GaRo_ZA”
Piektdiena, 27. aprīlis
Izrāde "Viņš ir pliks"
Ceturtdiena, 3. maijs
Koncertprogramma "Mūsu gadsimta soļi"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts