Būvvaldes lēmumu arhīvs

Būvniecības ieceres iesniegumi
• Saņemtie būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas: 2014 | 2013
• Saņemtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi un pieņemtie lēmumi:
2014 | 2013


Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)

Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2018-12-12)

Paziņojums par Upesciema lokālplānojuma “Pērļu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-12-11)

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-12-07)

Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2018-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-11-08)

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Priedkalnē (2018-10-19)

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-28)

Paziņojums par detālplānojuma Kungu ielā 19, Upesciemā pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-13)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā (2018-08-17)

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-08-07)

Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu apstiprināšanu (2018-07-25)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (2018-07-05)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” izdošanu” (2018-06-11)

Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā (2018-06-11)

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2018-06-07)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Taku ielā 15, Taku ielā 21, Berģos (2018-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-05-03)

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu (2018-05-02)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā (2018-05-02)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-04-16)

Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-04-05)

Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā" (2018-04-03)

Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi (2018-03-27)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos (2018-03-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-03-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2018-03-08)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2018-03-08)

Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207 (2018-02-12)

Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Skuķīšu ciemā (2017-12-05)

Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu (2017-11-10)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni”, Berģos izstrādes atcelšanu (2017-11-09)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Andrēni”, Berģos (2017-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Skuķīšu ciemā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-10-19)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-10-13)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu (2017-09-29)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-09-08)

Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu apstiprināšanu (2017-09-06)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Lejaszeiberliņi”, Priedkalnē (2017-09-05)

Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpašuma “Dzīpari” lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu (2017-09-04)

Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām (2017-08-03)

Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1, Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-07-20)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes novada lauku teritorijā un Upesciemā (2017-07-11)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15, “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu (2017-07-07)

Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2017-07-06)

Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-07-03)

Paziņojums par detālplānojuma “Vecbriezes” atcelšanu daļā un saistošo noteikumu izdošanu (2017-06-20)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai Bukultu ciemā (2017-06-15)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā (2017-06-14)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 8 “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” izdošanu (2017-06-13)

Paziņojums par detālplānojuma “Šalkoņi”, Bukultu ciemā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-06-09)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Bērzi”, izstrādes uzsākšanu (2017-06-07)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģu ciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma “Vec-Kauči” Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-05-13)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2017-05-13)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (pagarināts apspriešanas termiņš) (2017-04-26)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā (2017-04-25)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu (2017-04-13)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2017-04-12)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-04-12)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2017-04-10)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Skuķīšu ciemā (2017-04-06)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Mārtiņrožu ielā 81 izstrādes uzsākšanu (2017-03-09)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2017-02-17)

Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu apstiprināšanu (2017-02-07)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-01-10)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-01-10)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai „Jaunvenči” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2017-01-05)

Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-12-29)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Upesciemā zemes vienībai Kungu ielā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-12-23)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā (2016-12-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatnieku ciemā (2016-12-12)

Par detālplānojuma atcelšanu Bukultu ciemā (2016-12-12)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2016-12-12)

Nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Skuķīšos (2016-12-07)

Publiskā apspriešana par sakaru torņa pārcelšanu uz nekustamo īpašumu „Kalna-Spulles”, Upesciems, Garkalnes novads (2016-11-24)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Sunīšu ciemā (2016-11-08)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Garkalnes ciemā (2016-11-07)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2016-10-04)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priedkalnē (2016-09-19)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 projekta apstiprināšanu (2016-09-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesciemā (2016-09-14)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2016-09-08)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2016-08-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā (2016-08-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīšu ciemā (2016-08-03)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai (2016-07-05)

Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu apstiprināšanu (2016-07-04)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-06-16)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienības “Takas” daļai, Berģu ciemā projekta pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-06-02)

Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-05-30)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos (2016-04-12)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Berģu ciemā (2016-04-11)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukultu ciemā (2016-02-22)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-02-18)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu (2016-02-03)

Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts (2016-01-15)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 10 izdošanu (2016-01-05)

Skuķīšos nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (2015-12-07)

Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem (2015-11-16)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos (2015-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (2015-11-06)

Par zemes starpgabala nodošanu nomā Maksteniekos (2015-10-29)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā (2015-10-07)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2015-10-07)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Amatniekos (2015-09-22)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā (2015-09-17)

Sanāksme par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumiem (2015-09-04)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-09-01)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Baltezerā (2015-08-19)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu (2015-08-13)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā (2015-08-13)

Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem (2015-07-27)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnē (2015-07-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2015-07-13)

Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-08)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju (2015-06-04)

Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-02)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju (2015-06-01)

Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2015-05-20)

Paziņojums par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Berģos (2015-05-11)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Sunīšu ciemā (2015-05-11)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos (2015-05-06)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā (2015-05-05)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu (2015-05-05)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-04-20)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2015-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2015-04-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2015-03-25)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2015-02-17)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2015-02-16)

Pirms nekustamo īpašumu pirkšanas Garkalnes novadā (2015-01-29)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (2015-01-16)

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu turpmāk veiks SIA „GEO:REG” (2015-01-15)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2015-01-09)

Par zemes gabala atsavināšanu (2014-12-18)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-12-10)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2014-12-04)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Sunīšu ciemā (2014-11-10)

Par detālplānojuma „Galotnes” Upesciemā atcelšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Zvaigznīši” Baltezerā izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Mazā Lapu iela” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un „Zālīši”” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par saistošo noteikumu pieņemšanu (2014-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-10-31)

Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2014-10-30)

Par zemes starpgabala atsavināšanu Berģos (2014-10-07)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-10-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-24)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-09-23)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-17)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-15)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-05)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-28)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā (2014-08-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē (2014-08-05)

Akceptētie būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas (2014-07-18)

Akceptētie būvprojekti (2014-06-17)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-06-13)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2014-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Sunīšos (2014-06-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-05-21)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Upesciemā (2014-05-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Berģu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Langstiņu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-04-16)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-04-15)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Upesciemā (2014-04-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-04-04)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-03-25)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Upesciemā (2014-03-18)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-03-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-03-07)

Akceptētie būvprojekti (2014-03-03)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-02-05)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā (2014-01-31)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-01-31)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-01-28)

Informatīvais ziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam un attīstības programmu 2013.-2019. gadam (2014-01-27)

Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 26 izdošanu (2014-01-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-01-02)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2013-12-01)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-29)

Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam galīgo redakciju (2013-11-26)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-07)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2013-10-22)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2013-10-15)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā (2013-10-15)

Akceptētie būvprojekti (2013-10-02)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-24)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2013-09-23)

Aptauja par zemes gabala nodošanu nomā (2013-09-20)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-18)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-09-13)

Aptauja par mikroautobusa maršruta galapunktiem (2013-09-04)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2013-08-27)

1. redakcija Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam un Vides pārskatam (2013-07-29)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu (2013-07-18)

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijas Berģos publiskā apspriešana (2013-07-09)

Noslēgusies aptauja – ideju konkurss „Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” (2013-06-16)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2013-05-07)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Iedzīvotāju aptauja par ideju konkursa „Ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos (2013-03-26)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģos (2013-03-20)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2013-02-25)

Atklāts skiču konkurss: Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija (2013-02-15)

Aptauja – ideju konkurss: Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos (2013-02-15)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-02-06)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2012-12-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-12-11)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-11-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-10-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-07)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2012-08-20)

Paziņojumi par detālplānojumiem (2012-08-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-01)

Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecības publiskā apspriešana (2012-07-26)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-07-04)

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Upesciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2012-06-08)

AP un TP izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem (2012-06-05)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-06-04)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-05-28)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Bukulti (2012-05-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu ciemā „Baltezers” (2012-05-09)

Izsniegtās būvatļaujas (2012-04-24)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2012-04-23)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-04-19)

Par detālplānojumu „Līgotnes”, „Zemzari” ciemā Bukulti (2012-04-19)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-04-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-03-04)

Informācija par Garkalnes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes tematisko darba grupu – ideju darbnīcu sanāksmēm (2012-03-01)

Aptauja par Garkalnes novada attīstības programmu (2012-02-26)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2012-02-20)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu ciemā „Baltezers” (2012-02-03)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-02-01)

Par detālplānojumu apstiprināšanu ar Garkalnes novada Domes saistošajiem noteikumiem (2012-01-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-01-09)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā ainavu arhitektūras metu konkursa “Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” vislabāko priekšlikumu (2011-12-20)

Dzīve uz ūdens... romantiski? (2011-12-19)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-12-12)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Berģi (2011-12-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2011-12-06)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2011-11-30)

Jautājumi/Atbildes par ainavu arhitektūras metu konkursu „Priežu mežs „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-11-29)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2011-11-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-11-04)

Uzaicinājums ideju konkursa „Priežu mežs „Takas” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” dalībniekiem uz tikšanos (2011-11-01)

Bukultu maģistrāle (2011-10-25)

Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-10-17)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2011-10-10)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-10-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-10-03)

LMT bāzes stacijas būvniecības ieceres publiska apspriešana (2011-09-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-09-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-09-04)

Gājēju pārejas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-08-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-08-03)

Trīs sporta laukumu būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-07-22)

Detālplānojumu izstrāde (2011-07-18)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-07-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-06-02)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana (2011-05-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-05-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-04-04)

Detālplānojumu apstiprināšana un grozījumi (2011-03-31)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-03-07)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana (2011-02-23)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-02-17)

Par detālplānojumu ciemā „Amatnieki” (2011-02-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-01-17)

Paziņojums par teritorijas Rīgā, Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu (2010-12-28)

Par detālplānojumu Upesciemā (2010-12-27)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-10-22)

Parka Saulstaru ielā 2, Bukultos labiekārtojuma priekšlikuma sabiedriskā apspriešana turpinās (2010-09-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-09-11)

Cirsmas izsole (2010-09-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-08-25)

Parka labiekārtojuma priekšlikums – sabiedriskā apspriešana (2010-08-19)

Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2010-08-12)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu (2010-06-09)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2010-05-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā (2010-04-13)

Par detālplānojumu Skuķīšu un Bukultu ciemā (2010-04-07)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-03-19)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2010-03-11)

Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu (2010-02-18)

Par detālplānojuma „Ruduļi”, „Mirdzas”, „Asni” apstiprināšanu (2010-02-11)

Par teritorijas plānojumu (2010-01-16)

Par detālplānojuma uzsākšanu (2009-12-15)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-10-05)

Jaunais Garkalnes novada teritorijas plānojums apstājies (2009-09-01)

Par Rīgas aglomerācijas trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu (2009-06-05)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-05-12)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu (2009-02-13)

Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem (2008-12-22)

Prasības būvatļaujas saņemšanai (2008-09-22)

Informācija par trokšņa stratēģisko karti (2008-02-22)

Garkalnes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (2008-02-20)

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts