2018. GADA ZIŅU ARHĪVS

2018-05-24 | Atver koku stādīšanas karti
2018-05-21 | Garkalnes Ziņas 264
2018-05-16 | Zilo kalnu pludmales volejbola festivāls
2018-05-16 | Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes PII vajadzībām
2018-05-15 | Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus (pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš)
2018-05-14 | Seminārs par eksporta atbalsta iespējām
2018-05-14 | Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāja vietnieku – sociālo darbinieku
2018-05-14 | Garkalnes Ziņas 263
2018-05-14 | Garkalnes Novada Vēstis 189
2018-05-11 | Pirmais purvu un meža taku skrējiens „Maltuve” noskriets
2018-05-08 | Biedrība “Centrs MARTA” nodrošina sekojošus bezmaksas pakalpojumus
2018-05-08 | Baltā galdauta svētki Garkalnes novada bibliotēkā
2018-05-07 | Sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā
2018-05-07 | Garkalnes Ziņas 262
2018-05-03 | Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā
2018-05-03 | 2018. gada 24. aprīļa domes lēmumi un sēdes ieraksts
2018-05-02 | Darot mūsu zemi tīrāku un laimīgāku
2018-05-02 | Garkalnes Ziņas 261
2018-05-02 | Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā
2018-05-02 | Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu
2018-05-02 | Domes un komiteju sēžu grafiks 2018. gada maijā
2018-05-02 | Par darba laiku pirmssvētku dienā
2018-05-02 | Tiešraide no zaļās vārnas ligzdas
2018-04-27 | Siguldas biznesa inkubatorā turpinās aktīva darbība
2018-04-26 | Hokeja pavasaris
2018-04-26 | Varbūt Berģu Mūzikas, mākslas un sporta pamatskola?
2018-04-25 | Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus
2018-04-23 | Garkalnes Ziņas 260
2018-04-20 | Ceļu posmu pārbūve Garkalnes novadā
2018-04-20 | Aprīļa domes sēdes darba kārtība
2018-04-19 | Par paaugstinātu trokšņu līmeni
2018-04-19 | Jauniešu forums "Jaunās simtgades pavasaris"
2018-04-18 | Eurodesk – Eiropas informācijas tīkls jauniešiem
2018-04-16 | Garkalnes Ziņas 259
2018-04-16 | Vakance ārsta palīgam
2018-04-16 | Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi
2018-04-16 | Izbraukuma dzīvnieku (kaķu, suņu un sesku) vakcinācija 5. maijā
2018-04-13 | Par domes darba laika izmaiņām aprīlī
2018-04-13 | Garkalnes Novada Vēstis 188
2018-04-12 | Asfaltbedrīšu remonts Garkalnes novadā
2018-04-10 | Jaunais garkalnietis – talkotājs
2018-04-10 | Garkalnes Ziņas 258
2018-04-09 | Garkalnes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2018. gada martu
2018-04-09 | Uzklausīšanas sanāksme par SIA "GetliniEKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
2018-04-09 | Lielā talka 28. aprīlī
2018-04-09 | Jaunatnes aktivitāšu ziņas Nr. 3
2018-04-05 | Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu
2018-04-05 | Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina iestāties savai mājai tuvākajā bataljonā
2018-04-05 | Purvu un taku skrējiens „Maltuve”
2018-04-04 | Garkalnes novada VPDK "Saime" ar Latvijas 100 gadei veltītu koncertu Indijā
2018-04-03 | Par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu
2018-04-03 | Idejas, kuras Tev nemācīja skolā
2018-04-03 | Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā"
2018-04-03 | Domes un komiteju sēžu grafiks 2018. gada aprīlī
2018-04-03 | Garkalnes Ziņas 257
2018-03-29 | Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana
2018-03-29 | SIA „Garkalnes ūdens” paziņo par iepirkumu „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā."
2018-03-29 | Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu palašināšana Garkalnes novadā Bukultos un Ādažu novada Baltezerā"
2018-03-29 | SIA „Garkalnes ūdens” paziņo par iepirkuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā.” (ID Nr. GŪ 2018/01) uzsākšanu
2018-03-29 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā
2018-03-27 | 2018. gada 27. marta domes lēmumi un sēdes ieraksts
2018-03-27 | Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi
2018-03-27 | Garkalnes Ziņas 256
2018-03-23 | Marta domes sēdes darba kārtība
2018-03-22 | VUGD brīdina – nededzini savu zemi!
2018-03-22 | Piedalies akcijā "Atpakaļ uz skolu 2018"!
2018-03-21 | Garkalnes sporta veterāni – atsaucieties!
2018-03-21 | Atvadas no ziemas
2018-03-21 | Lielgabarīta atkritumu talka 21. aprīlī
2018-03-21 | Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes mācības
2018-03-19 | Garkalnes Ziņas 255
2018-03-19 | Pieteikšanās mācībām ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
2018-03-19 | Par ikgadējo pārreģistrāciju Garkalnes novada pašvaldības bērnudārzu rindā
2018-03-15 | Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Garkalnes novada pašvaldībai
2018-03-15 | Garkalnes Novada Vēstis 187
2018-03-15 | Pavasara palu perioda prognoze
2018-03-14 | Kā samazināt izmaksas par elektroenerģiju?
2018-03-14 | Tikšanās ar Lailu Zariņu
2018-03-13 | Līdzjūtība
2018-03-13 | Garkalnes Ziņas 254
2018-03-12 | Šauļos “Garkalnes novads” izcīna 3. vietu
2018-03-12 | Par piedalīšanos kopprojektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”
2018-03-12 | Projektu vadības čempionāts 2018
2018-03-12 | Par precizējumiem LSVS 55. sporta spēļu nolikumā
2018-03-09 | Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā
2018-03-09 | Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos
2018-03-08 | Bezmaksas apmācības par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu
2018-03-08 | Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
2018-03-08 | Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā
2018-03-07 | Policijas Ziņas 4: Makšķerēšanas noteikumu kontrole Baltezerā ziemā
2018-03-06 | Degvielas piegāde
2018-03-06 | Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes mācības
2018-03-06 | Jaunatnes telpa un Garkalnes novada bibliotēka rīko pasākumu "Bukings"
2018-03-06 | Noslēgusies biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2. kārta
2018-03-06 | Konkursā „Dižprojekts” galveno godalgu saņem Ropažu Garkalnes partnerības izvirzītais projekts
2018-03-05 | Foto konkursa "Garkalne ziemā" izstāde
2018-03-05 | Garkalnes Ziņas 253
2018-03-05 | Domes un komiteju sēžu grafiks 2018. gada martā
2018-03-01 | Valsts policijas pateicība Garkalnes novada Pašvaldības policijai
2018-03-01 | Policijas Ziņas 3: Atskaite par 2018. gada janvāri un februāri
2018-03-01 | Veiks meža izstrādes darbus pie Langstiņiem
2018-03-01 | 2018. gada 27. februāra domes lēmumi un sēdes ieraksts
2018-02-27 | LIAA Siguldas biznesa inkubatorā atvērta pieteikumu pieņemšana inkubācijas posmam
2018-02-27 | Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem
2018-02-26 | Garkalnes Ziņas 252
2018-02-26 | Lielā Talka aicina ziņot par piesārņotām teritorijām dabā
2018-02-26 | Policijas Ziņas 2: Atskaite par 2017. gadu
2018-02-23 | 14. reizi seniori pulcējas kolektīvu saietā „Kopā būt!”
2018-02-23 | Policijas Ziņas 1: Ivara Mazura informācija par policijas darbu
2018-02-22 | Februāra domes sēdes darba kārtība
2018-02-22 | Mārtiņš Atilla kļuvis par prestižu burāšanas sacensību uzvarētāju Spānijā
2018-02-21 | Patrīcija Sarmule turpina uzvaras skrējienu
2018-02-21 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina
2018-02-20 | Garkalnes Ziņas 251
2018-02-20 | Līdzjūtība
2018-02-20 | Pieteikšanās nometnei "Zaļās vārnas skola 2018"
2018-02-19 | Ropažu Garkalnes partnerība aicina ģimenes pieteikties atbalstam
2018-02-16 | Garkalnes Novada Vēstis 186
2018-02-15 | Ropažu un Garkalnes pārnovadu uzņēmēju diena “GaRo_ZA”
2018-02-14 | SK UPESCIEMS jaunie futbolisti gūst pieredzi turnīros
2018-02-12 | Garkalnes Ziņas 250
2018-02-12 | Lielo leļļu izrāde “Kas par desām!”
2018-02-12 | Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207
2018-02-08 | Būvniecības dokumentācijas izstrāde Garkalnes pašvaldības autoceļa “Rīgas–Siguldas šos. - Makstenieki”, Ogu un Mežogu ielas atjaunošanai
2018-02-08 | Garkalnes novada zolītes čempionāts
2018-02-08 | Pie Garkalnes stacijas noklīdis suņuks
2018-02-08 | Noslēdzies nozīmīgs darbu etaps līdzfinansējuma piesaistē jaunās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas būvniecībai
2018-02-06 | Latvijas valsts simtgades sporta spēles
2018-02-05 | Domes un komiteju sēžu grafiks 2018. gada februārī
2018-02-05 | Patrīcija Sarmule kļūst par valsts čempioni
2018-02-05 | Garkalnes Ziņas 249
2018-02-02 | Jau piekto gadu aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam “Laiks Ziedonim”
2018-02-02 | Turpinās darbu iesniegšana jauniešu radošajam konkursam “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
2018-02-01 | Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Garkalnes novada domes vajadzībām
2018-02-01 | Minifutbola sacensības “Garkalnes kauss”
2018-02-01 | Sociālā pedagoga vakance
2018-01-30 | 2018. gada 30. janvāra domes lēmumi un sēdes ieraksts
2018-01-30 | Garkalnes Ziņas 248
2018-01-26 | Janvāra domes sēdes darba kārtība
2018-01-26 | Samazinātais PVN – ikdienas uzturā vairāk Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus
2018-01-25 | Aicinājums jauniešiem aizpildīt aptauju
2018-01-25 | Garkalnes jaunieši jauniešu salidojumā Madonā jeb “Saskrienamies” Latvijas Jaunatnes galvaspilsētā - 2018
2018-01-24 | Strukturētā Dialoga VI cikla Nacionālā konference
2018-01-24 | Garkalnes novada pašvaldības policijas darbības pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem
2018-01-23 | Par drošību Garkalnes novadā
2018-01-23 | Garkalnes Ziņas 247
2018-01-17 | Garkalnes Ziņas 246
2018-01-16 | Ieskaties, uzdrošinies, īsteno!
2018-01-16 | Garkalnes Novada Vēstis 185
2018-01-11 | Garkalnes novada sporta laureāts 2017
2018-01-09 | Domes un komiteju sēžu grafiks 2018. gada janvārī
2018-01-08 | Garkalnes Ziņas 245
2018-01-08 | Biedrības "Ropažu Garkalnes partnerība" paziņojums
2018-01-08 | Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai
2018-01-04 | Par sociālo palīdzību 2018. gadā
2018-01-02 | Garkalnes novada jauniešu aptauja

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Šodien

Ceturtdiena, 24. maijs
Koncerts "100 gadus vainagā vītas – Gruzija un Latvija"

Drīzumā

Ceturtdiena, 14. jūnijs
Māsas Balanas ielūdz izraēliešu pianistu Ilanu Rehtmanu

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts