Oktobra Domes sēdes darba kārtība


Garkalnes Ziņas 189


Labo darbu nedēļa 2016!


Garkalnes Ziņas 188


Garkalnes Novada Vēstis 170


Jauniešu svētdienas skola


Izproti Eiropas Brīvprātīgo darbu


Apmācības uzņēmīguma veicināšanai "Uzņem apgriezienus"


Konkurētspēja caur sadarbību: jauni stratēģiskie un pārvaldes risinājumi Rīgas metropoles areāla pašvaldībām


Domes un komiteju sēžu grafiks 2016. gada oktobrī


Baltābele dejo Katalonijā


Pieredze ir tas, ko mums nevar atņemt neviens


Pievienojies mūsu orķestrim!


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā


Jauniešiem patīk Tag regbijs!


Garkalnes Ziņas 187


Iniciatīva "Stay Bright"


Garkalnes MVV pirmsskolai – Zaļais karogs!


Aleksandrs Pavlovskis veic Garkalnes novada iedzīvotāju pieņemšanu bibliotēkas telpās


Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā – festivālā „Mēs Latvijai”


Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 projekta apstiprināšanu


Garkalnes Ziņas 186


Nāc spēlēt futbolu kopā ar Rakariem!


Valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem


Adriana Zvana dzejolis dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa 2016”


Ekoskolu zaļais karogs plīvos arī Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolā


Baltābele aicina jaunus dalībniekus – kungus


Garkalnes Ziņas 185


Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu


Par sporta kluba “Kriķi” aktīvāko mēnesi


Sintija Semeņkova ar zirgu Irwind Wing izcīna 3. vietu LR nacionālajā čempionātā konkūrā


Garkalnes Ziņas 184


Mudina jauniešus pieteikties bezmaksas mācībām profesijas apguvei


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā


Vācijas Sarkanā Krusta Teklenburgas komitejas vadības delegācijas vizīte