Pasākumi | Izglītība | Kultūra | Sports | Veselība | Ceļotājiem | Karte | Foto | Garkalnes Novada Vēstis | Ziņu arhīvs | GarkalnesTV | Laika ziņas Garkalnei

Plānotais Domes un komiteju sēžu grafiks septembrī
Ziņas, 2014-09-02

Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas sēde 17. septembrī 12:00
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde 17. septembrī 14:00
Teritoriālās attīstības un vides komitejas sēde 23. septembrī 10:00
Finanšu komitejas sēde 23. septembrī 14:00
Domes sēde 30. septembrī 14:00

Garkalnes Ziņas 107
Ziņas, 2014-09-01


Garkalnes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš par novada aktualitātēm. Plūdi Garkalnē. Intervija ar duetu "Viņš un Viņa" (Ilze Lejiņa un Fred Hormain). Kristīne Prauliņa un dejas izrāde "Krāsas" (festivāls Vides Deja 2014).

Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Garkalnes novadā
Ziņas, 2014-08-28

Garkalnes novada Dome ir iesniegusi projekta iesniegumu “Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Garkalnes novadā” Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA) 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Projekta realizācija nodrošinās interneta pieejamības un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sniegto iespēju paaugstināšanu Garkalnes novadā, izveidojot jaunus publiskos interneta pieejas punktus un uzlabojot esošos ar datortehniku, drukas iekārtām un bezvada interneta piekļuves zonu (WiFi). Lasīt vēl...

Garkalnes Ziņas 106
Ziņas, 2014-08-25


Garkalnes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš par novada aktualitātēm. Riepu pirolīzes stacija Garkalnē nebūs. „Rodenpois”-„Ropažu”-„Garkalnes” dzelzceļa stacijai 125. gadskārta. Juris Silovs par panākumiem regbijā.

Saulriets Upesciemā (Slow TV)
Ziņas, 2014-08-20


Stundu garš saulriets Garkalnes novada Upesciemā.

Par satiksmes kustības ierobežojumiem Bukultos
Ziņas, 2014-08-18


Sakarā ar būvprojekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. 1. Aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu"" III un IV kārtas būvniecību tiks slēgtas vai ierobežota satiksmes kustība zemāk minētajās ielās norādītajos laika posmos:
Peldu ielā satiksme būs slēgta no 18. augusta līdz 20. augustam.
Vēja ielā satiksme būs slēgta no 20. augusta līdz 29. augustam.
Ādažu ielas atzars uz īpašumiem Dadzīši, Damakšņi, Strausi satiksme būs slēgta posmā no Vecupes ielas līdz kanālam no 28. augusta līdz 8. septembrim.

Ielas paredzēts slēgt no plkst. 8:00 līdz 20:00.
Ielu slēdzamo posmu shēma

Vakars uz Baltezera (Slow TV)
Ziņas, 2014-08-11


Stundu garš vakars uz Lielā Baltezera Garkalnes novadā.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā
Būvvaldes informācija, 2014-08-11


(zemes vienība atrodas starp Ezera prospektu un Lapu ielu)

Garkalnes novada Dome 2014.gada 22.jūlija sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībai „Mazā Lapu iela”, kadastra apzīmējums 8060 006 0022, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums protokols Nr.11.,3.§). Detālplānojums paredz zemes vienību „Mazā Lapu iela”, platība 1.63 ha, sadalīt 7 jaunos zemesgabalos publisku objektu apbūvei (viesu nams, pansija), 1 zemesgabals paredzēts apstādījumu, sporta un rotaļu laukumu izveidei, 1 zemesgabals plānots ielas un inženiertīklu izbūvei. Piebraukšana jaunajiem zemesgabaliem plānota no Lapu ielas un no jaunveidojamās ielas. Detālplānojuma sastāvā ir iekļauti meliorācijas sistēmas risinājumi Berģu ciema daļai starp Berģu, Akmeņu un Līgo ielām. Detālplānojumu izstrādā arhitekte Inguna Jekale, tālrunis 29218944.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2014.gada 11.augusta līdz 2014.gada 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 18.augustā plkst. 18:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā un Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2014.gada 31.augustam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā
Būvvaldes informācija, 2014-08-07


(zemes vienība atrodas Garkalnes novada lauku teritorijā starp Līņezeru un ciemu „Bukulti”)

Garkalnes novada Dome 2014.gada 22.jūlija sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienības „Lielā Jūgezera mežs” daļai, kadastra apzīmējums 8060 001 0494 8001, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums protokols Nr.11.,1.§).

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā un Garkalnes novada Domes mājas lapā http://www.garkalne.lv/. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga). Lasīt vēl...

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē
Būvvaldes informācija, 2014-08-05


(detālplānojuma teritorijas atrodas Krastmalas, Gulbju un Senču sila ielu apkaimē)

Garkalnes novada Dome 2014.gada 26.jūnija sēdē nolēma nodot detālplānojuma Krastmalas ielas daļai un Gulbju ielas daļai projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums protokols Nr.10.,20.§). Detālplānojumā projektētas sarkano līniju izmaiņas Krastmalas ielas daļai un Gulbju ielas daļai, plānota zemes vienības Gulbju ielā 2, kadastra apzīmējums 8060-002-0755, platība 0.26 ha, sadale 2 savrupmāju apbūves gabalos. Detālplānojumu izstrādā arhitekts Jānis Eglītis, tālrunis 29403731.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2014.gada 5.augusta līdz 2014.gada 29.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 11.augustā plkst. 18:00, Garkalnes novada būvvaldē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada domes pirmā stāva vestibilā un Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2014.gada 29.augustam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Ziņu arhīvs
Aktuāli

Garkalnes Ziņas 107
Garkalnes Novada Vēstis
Pakalpojumi
E-pakalpojumi
Pašvaldības pakalpojumi
Sociālais dienests
Garkalnes dienas centrs
Upesciema dienas centrs
Garkalnes bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa

Garkalnes novada Dome
Domes kontakti
Struktūra
Deputāti
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Iesniegumi un veidlapas
Attīstības dokumenti
Publiskie iepirkumi
Eiropas Savienības projekti
Partnerība "Zaļā vārna"

Būvvaldes informācija
Teritorijas plānojums
Detālplānojumi
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Privātie bērnudārzi
Pasākumu plāns
Kultūras centrs "Berģi"
Jaunsudrabiņa piemiņas istaba
Senioru klubiņš "Strauts"
Garkalnes bibliotēka
Upesciema Tautas bibliotēka
Deju kolektīvi
Koris "Pa Saulei"
Pasākumi un arhīvs
Sporta klubs "Upesciems"
Futbola skola "Garkalne"
Regbija klubs "Livonia/Garkalne"
MTB komanda "Garkalne"
SK "Garkalnes tenisa skola"
Garkalnes autotrase
V/c "Baltezers" sporta centrs
Berģu doktorāts
Garkalnes doktorāts
Raudupes ģimenes ārsta prakse
Veselības centrs "Baltezers"
Aptieka Garkalnē
Novada karte
Veloceliņš
Kas ir Zaļā vārna?
Langstiņu šerifs Bārda
Namdara Darbnīca
Vulfas kundze
Laikrakstu arhīvs
Foto galerija
Garkalnes Televīzija

Informācija
Laika ziņas Garkalnei
Par Garkalnes novadu
Garkalnes novada ģerbonis
Pasts
Policija
Garkalnes baznīca
Berģu draudze
Garkalnes Komunālserviss
Uzņēmumi un pakalpojumi
Novada karte

Pienākumi
Nodokļu maksātāja pienākumi
Valsts karogs jāizkar
Saziņa ar sabiedrību


Sludinājumi (99)
Ziņojiet
Saites uz kaimiņiem
Brīvdabas muzejs
Ādažu novads
Carnikavas novads
Inčukalna novads
Ropažu novads
Stopiņu novads

Meklēšana ziņu arhīvā
Ziņu arhīvs
RSS kanāli
Ziņas RSS
Iepirkumi RSS
Burti
Mazāki
Lielāki

P O T C P S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05