Februāra Domes sēdes darba kārtība


CFLA uzsāk projektu pieņemšanu ES fondu programmā vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai


Jauniešu biznesa projektu konkurss "Radām novadam"


Izspēlē interneta spēli “Tu - Eiropas Parlamenta deputāts?!”


Pasargāts, jo vakcinēts! Kāpēc ir svarīgi vakcinēties pret difteriju?


Garkalnes Ziņas 207


Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu


Jelgavas starptautiskais ledus skulptūru festivāls


Seminārs “Atbalsts uzņēmējdarbībai”


Garkalnes Ziņas 206


Siguldā atklāts viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos


Garkalnes novads Latvijas simtgadi sagaidot 2. daļa


Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu apstiprināšanu


Garkalnes Novada Vēstis 174


Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem


Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās


Garkalnes Ziņas 205


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu iespējams pieprasīt elektroniski


Domes un komiteju sēžu grafiks 2017. gada februārī


Garkalnes Ziņas 204


Garkalnes novads Latvijas simtgadi sagaidot


Aktualitātes Garkalnes baznīcā


Garkalnes Ziņas 203


Garkalnes novada pašvaldības policijas darbības pārskats par 2016. gada 12 mēnešiem


Garkalnes Ziņas 202


Garkalnes Ziņas 201


Bārda - Suļiko


Garkalnes Ziņas 200


Garkalnes Ziņas 199


Berģu skolas projekts Lietuvā


Garkalnes Ziņas 198


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā


Aizvadīts gada jaudīgākais pateicības pasākums jaunatnes jomā


Eiropas Solidaritātes korpuss un iespējas jauniešiem


Garkalnes Ziņas 197


Garkalnes Ziņas 207Garkalnes Novada Vēstis 174


Video

Bārda - Suļiko

Saime Gruzijā 2

Senioru deju kolektīvs "Baltābele"